EK 1 – Sinema ve Festival İzleyici Eğilimleri ve Durum Tespit Araştırması


14 ilde hanehalkı, sinema ve festival izleyicileri ile yapılan anketin yanısıra sektör temsilcilerinin izlenimlerini de içeren araştırmanın tam metni için:

http://dergipark.gov.tr/trta/issue/41508