10. sayı: Kültürel Çalışmalar

TRT Akademi’nin Temmuz 2020’da yayınlanacak 10. sayı konusu yayın kurulumuz tarafından “Kültürel Çalışmalar” olarak belirlenmiştir.

Makale için son başvuru tarihi: 01 Mayıs 2020. Makale başvuruları Dergipark üzerinden yapılmaktadır.

 

Dergipark adresimiz: dergipark.org.tr/trta

 

NOT: TRT Akademi Dergisi, ULAKBİM TR Dizin’de indexlenmektedir.

 

TRT Akademi “Kültürel Çalışmalar” Sayısı Alt Konu Başlıkları:

 • Kültürel çalışmalar tarihi, teori, metotları
 • İngiliz Kültürel çalışmalar: Richard Hoggart, E.P. Thompson, Raymond Williams, Stuart Hall
 • Hegemonya ve medya
 • Kültürel çalışmalarda araştırma metotları
 • Kültürel kimlikler / sanal kültürel kimlikler
 • Küreselleşme ve kültür
 • Kültürlerarası iletişim
 • Kültürel simgeler ve anlatılar
 • Alt kültürler
 • Kitle kültürü
 • Kültür çalışmaları / kültür araştırmaları
 • Kültür savaşları
 • Göç ve toplumsal cinsiyet
 • Ulusal kimlik çalışmaları
 • Uluslararası hareketlilik, etnik kimlikler ve vatandaşlık
 • Sosyal medya ve kültür
 • Dijital iletişim ve kültür
 • Etnografik bulguların medya ile dönüştürülmesi
 • Söylem analizi
 • İçerik çözümlemesi ve kültür
 • Göstergebilim ve kültür
 • Kimlik ve kimlik değişimleri
 • Söylem, ideoloji, iktidar
 • Sanatsal alanda kültürel çalışmalar
 • Sanat ve ideoloji
 • Popüler kültür ve moda
 • Kahramanlık imgeleri
 • Temsil (Medya’da temsil)
 • Bellek çalışmaları ve sözlü tarih
 • Türkiye’de arabesk kültür
 • İletişim ve kültür kuramları
 • Kimliklerin medyada temsili
 • Medya – ekonomi – iktidar ilişkileri
 • Yeni iletişim teknolojileri ve kültür
 • Tarih ve kültür bağlantısı
 • Yakınsama kültürü
 • Medya ve kültür – kitle iletişim araçları ve kültür (Televizyon kültürü vb)
 • Sınıf ve kültür (Yoksulluk kültürü – Sokak kültürü – Roman kültürü gibi)
 • Kent kültürü – Kültür ve mekan ilişkisi
 • Kültür ve kültür pratikleri (Doğum, evlilik, ölüm gibi)
 • Kültür ve iktidar ilişkileri
 • Yazılı kültür / sözlü kültür
 • Kültür şoku
 • Kültür, hoşgörü ve anlayış